Zarząd EmCom Podlasie

Skład Zarządu Łączności Kryzysowej Podlasie

  1. SP4FKS – Waldemar     PREZES
  2. SO5WI – Wiktor    SEKRETARZ
  3. SP4JLT – Tomasz      SKARBNIK

Komisja Rewizyjna Łączności Kryzysowej Podlasie

  1. SP4EDK – Wiesław     PRZEWODNICZĄCY
  2. BOGDAN 02 – Janek    CZŁONEK KOMISJI
  3. SP4APB – Paweł      CZŁONEK KOMISJI

Koordynatorzy Łączności Kryzysowej Podlasie

  1. SP4DLD – Andrzej     KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI
  2. —— ——-    KOORDYNATOR SIECI