Zarząd EmCom Podlasie

Skład Zarządu Łączności Kryzysowej Podlasie

  1. SP4API – Tomasz     PREZES
  2. SP4FKS – Waldemar    ZASTĘPCA PREZESA
  3. SP4RBM – Bogumił      ZASTĘPCA PREZESA