Rodo

RODO – informacja o ochronie danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie uchwalona, w dniu 10 maja 2018 r., sejmowa ustawa o ochronie danych
osobowych, wprowadzająca określone uszczegółowienia i detaliczne regulacje do polskiego prawa, w zakresie
określonym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Rozporządzenie dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz dotyczy
także regulacji w zakresie ich swobodnego przepływu.

Powyższe przepisy wykonawcze, które weszły ostatecznie w życie w maju 2018 roku, dotyczą nie tylko Polski,
ale zaczęły jednolicie obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i noszą u nas skrótową nazwę RODO od
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation).

SP EmCom PZK poprzez swoją działalność przykłada szczególną wagę do ochrony wszelkich
gromadzonych i przetwarzanych danych swoich członków oraz osób aspirujących do bycia
członkiem SP EmCom PZK. Gromadzone i przetwarzane dane, którymi SP EmCom PZK
administruje, są niezbędne do prowadzenia bieżącej aktywności statutowej organizacji.

W tym celu przygotowaliśmy krótki informator, w którym możecie zapoznać się m.in. z informacjami:

  • jakiego rodzaju dane są gromadzone i przetwarzane
  • kto jest ich administratorem
  • jaki jest cel dla ich gromadzenia i przetwarzania
  • jaka jest podstawa prawna dla powyższego działania
  • komu dane mogą zostać udostępnione
  • jak długo dane mogą być przechowywane i przetwarzane
  • jakie są prawa osoby, której dane są przechowywane i przetwarzane przez SP EmCom PZK.

W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij tutaj aby pobrać informator.