TESTY MOSTU VHF „BLOKADA”

Organizator: Ogólnopolski Klub Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK (SPEC)

Data: 14.03.2020

START GODZINA: 9:00

Freq: 145.500 MHz (2m) + przemienniki jeśli są osiągalne

Osoba odpowiedzialna z ramienia SPEC: Przemek Bratkowski SQ8NYB

Osoba odpowiedzialna z ramienia MASR (komunikat oraz początek/koniec testu): Maciej Muszalski SQ5EBM

Założenia:

Przekazanie na VHF komunikatu p2p od Sieci MASR do EmCom Śląskie via SQ9NKX w Zawierciu na 144.150 w JS8Call. Emcom Śląsk przekazuje odebrany komunikat do DASR. Emcom Śląsk po przekazaniu komunikatu do DASR wywołuje SQ9NKX na 145.5 i przekazuje mu potwierdzenie odbioru przez DASR. Następnie SQ9NKX przekazuje to potwierdzenie do SP5MASR na 144.150 w JS8CALL. To jest część P2P pomiędzy Śląskiem a Mazowszem.

Reszta ćwiczeń to typowy most!

Po tej części lub równocześnie Emcom Śląskie przekazuje odebrany od MASR komunikat do Małopolski, Małopolska do Podkarpacia, następnie Podkarpacie do Lubelskiego, potem Lubelskie do Mazowsza (kier. Radom->a Radom do -> SP5MASR), następnie Mazowsze do Podlasia*, potem Podlasie do Pomorskiego .Czyli komunikat nadany przez Mazowsze drogą P2P do Zawiercia ma wrócić do Mazowsza na 145.500 FM wraz z potwierdzeniem odbioru przez DASR i pójść dalej na Podlasie i Pomorze. Mazowsze ma z Podlasia otrzymać potwierdzenie,że Pomorze odebrało komunikat. Zarówno DASR jak i Pomorze proszone są o odesłanie odebranej treści komunikatu via Winlink węzeł SR5WLK na adres: sp5masr@winlink.org:

Preferowana droga to 145.500 jednak jeśli nie będzie to możliwe, to poniżej znajdują się sugerowane przez SP EMCOM przemienniki. Prosimy być przygotowanym do pracy na przemiennikach (sczególnie ustawienie odpowiednich tonów!)

  • Brak silnych przemienników może utrudnić przekaz na Podlasie. Jeśli nie uda się to bezpośrednio to jako backup będzie SR5WA 439.350 / 127.3.

EmCom Mazowsze zaczyna i kończy ćwiczenia po otrzymaniu potwierdzenia z sieci Podlasie i Śląsk o przekazaniu i potwierdzeniu komunikatów przez Pomorze i DASR.

Koordynatorzy Sieci są zobowiązani o zapewnienie ciągłości łączności na terenie województwa lub terenie działania i pracy na przemiennikach.

PRZYKŁADOWA TREŚĆ WYWOŁANIA: Wywołanie EmCom PODKARPACIE w Tescie MOSTU VHF BLOKADA

Załącznik do ćwiczeń.
 TESTY 14.03.2020 BLOKADA.pdf