Przemiennik SR4BIA na potrzeby EmCom w Białymstoku.

Łączność Kryzysowa Podlasie, Informuję, że w Grudniu ubiegłego roku w Białymstoku uruchomiła na potrzeby sieci EmCom drugi przemiennik cyfrowy SR4BIA w sieci BranMeister  oraz sieci HB Link za pomocą której są przekazywane komunikaty głosowe RCB w sytuacjach zagrożenia automatycznie. Przemiennik posiada możliwość informowania na żądanie (aktywacja PTT od 2-5 sekund) o lokalnych zagrożeniach hydrologicznych, metrologicznych, komunikacyjnych w regionie Podlasia. Posiada własne źródło zasilania i dobrą lokalizację. Dzięki naszym przemiennikom Łączność Kryzysowa Podlasie będzie mogła skuteczniej realizować swoje zadania niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń.

Koordynator Wojewódzki
Andrzej SP4DLD